درباره ما

 

آشنایی با گلوریا:

 

تیم گلوریا متشکل از جوانان تحصیلکرده، خوش ذوق، پرتلاش و خلاق است که از سال 95 فعالیت علمی-اجرایی خود را در زمینه ارائه گیاهان آپارتمانی به گونه ای متفاوت آغاز نمودند. نکته مهم در ساختار تیم گلوریا داشتن روحیه همدلی، ذوق، خلاقیت و همچنین استفاده از دانش بروز و تحقیق و توسعه (R&D) مستمر می باشد.

گلوریا

در زمانه ای که هر روز بیشتر به سمت ماشینی شدن پیش می رویم، تکنولوژی از طبیعت دورمان ساخته، در اغلب منازل و محل های کارمان، شرایط خیلی مناسب برای نگهداری گل و گیاه نداریم و نیز مشغله های زیاد اشخاص اجازه رسیدگی به گیاهان را نمی دهد و حتی گاها از حوصله افراد خارج است، تیم گلوریا بصورت دانش بنیان اقدام به طراحی و ارائه مدلهای جدیدی از گیاهان نموده است.

نکات ویژه این نوع طراحی ها، نگهداری ساده، آبیاری بسیار محدود و گاها بی نیاز از آبیاری و حداقلِ توجه برای ماندگاری می باشد.

گل آپارتمانی